Tag: รับทำวิจัย

  • ความสำคัญของงานวิจัย

    ความสำคัญของงานวิจัย   รับทำวิจัย – หากองค์ความรู้ จากการศึกษา คือสิ่งที่มีคุณค่าจริง ผลงานวิจัย ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า องค์ความรู้เหล่านั้น สามารถนำมาสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ได้จริงเช่นกัน มองดูแล้วการทำวิจัย ก็คล้ายกับการทำการบ้าน ในสมัยเด็ก แต่ถ้าหากคุณมองงานวิจัย ในแง่ของการบ้านพียงอย่างเดียว ก็ถือว่าผิดถนัด เมื่อคุณศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น เช่น ...